logo Projekt REGIO
PL  ENG   RO

MENU


Programul Comenius Regio

Programul Comenius Regio se adresează unităților locale de guvernământ, ce includ primării, organizații la nivel județean și regional,precum și Inspectoratelor Școlare în cooperare cu cel puțin o unitate de învățământ autorizată să ia parte la Programul Comenius, și cel puțin o instituție – organizație care funcționează într-o anumită regiune în domeniul educației (precum cluburi ale copiilor și tineretului, cluburi sportive, organizații de părinți, instituții locale de pregătire a cadrelor didactice,companii, muzee).
Parteneriatul constă din două consorții (conținând o unitate  reprezentantă a autorității locale sau un Inspectorat Școlar, o școală și o altă instituție) din două țări care participă la “Învățare pe tot parcursul vieții”, dintre care una trebuie să fie membră a Uniunii Europene.

Formele de bază ale activității în cadrul programului includ:
•    Ședințe de atelier cu toți partenerii din proiect
•    Schimburi de personal implicat în educația școlară
•    Cercetare,studii de caz
•    job shadowing
•    schimburi de experiență și  bune practici
•    învățarea în perechi
•    conferințe, seminarii și ateliere
•    școală de vară
•    campanii de informare
•    publicarea și popularizarea de materiale
•    pregătire lingvistică a personalului implicat în proiect
•    auto-evaluare
•    popularizarea rezultatelor proiectului

Detalii cu privire la program și modul său de implementare poate fi găsit  pe pagina web a Fundației pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional.